ΧΕΡΟΥΛΙΑ BMX 130mm

SKU: 0100888
*

affix:BMX 130

material:high-quality rubber mixture

length:130 mm

details:slipping protection

mounting position:mounting on the handlebar

application range:BMX/dirt

packaging:OEM packaging

affix:BMX 130

material:high-quality rubber mixture

length:130 mm

details:slipping protection

mounting position:mounting on the handlebar

application range:BMX/dirt

packaging:OEM packaging

Προδιαγραφές προϊόντων
Χρήση Χερουλιού BMX
Τύπος Χερουλιού Απλό
Προδιαγραφές προϊόντων
Χρήση Χερουλιού BMX
Τύπος Χερουλιού Απλό